НИЙ СМЕ СЛЪНЧЕВИ ДЕЦА
ВОЛНИ КАТО ПЕСЕНТА...
И ДЕНЯ ЗАПОЧВА ИНТЕРЕСЕН
С МУЗИКА, ИГРИ И ДЕТСКА ПЕСЕН