ДНЕВЕН РЕЖЕМ


Прием на децата - 7:00 - 8:30

Утринно раздвижване - 8:30 - 8:40

Закуска 8:40 - 9:00Преднамерени ситуации по различните образователни направления 9:00 - 10:30
Игри, занимания по интереси, разходки и допълнителни дейности 10:30 - 11:30
Обяд 12:00 - 12:30Следобеден сън 13:00 - 15:00


Следобедна закуска 15:00 - 15:30


Планирани, не планирани ситуации и допълнителни дейности 15:30 - 17:00


Дейности по избор и изпращане на деца 17:00 - 19:00