За комфортното пребиваване на децата в детската градина и добрата им подготовка за училище се грижи екип от специалисти-преподаватели с опит и отговорност, медицински сестри с дългогодишна практика и умения за работа с деца, отговорни помощник-възпитателки, готвачки и други. Всички те се стараят да осигурят на децата весело, приятно и спокойно детство. Организират се празници, развлечения, разходки, зимен и летен отдих, а на родителите спокойствие и разбиране.
При нас вашите деца получават нежност и топли грижи ;специализирана подготовка за училище; приемственост между детската градина и училището; възпитаване в граждански и нравствени добродетели , поставяне основите на социално приемливото поведение; пълноценно,здравословно и рационално хранене; физическо и здравно закаляване.

Детска яслаЯсла „А” група „ПОРТОКАЛЧЕ”
М.с.Елена Паскалева
М.с. Виолета Тодороваа
Таня Стефанова - помощник-възпитател
Цецка Ангелова - помощник-възпитател

Ясла „Б” група „ЗАЙО БАЙО”
М.с. Галина Христова
М.с. Цветанка Георгиева
Албена Иванова - помощник-възпитател
Бойка Тенева - помощник-възпитател

Детска градинаПърва „А” група „ДЕТЕЛИНА”
Учители:
1. Зоя Георгиева
2.Албена Велкова
Биляна Дотина - помощник-възпитател


Първа „Б” група „МЕЧО ПУХ”
Учители:
1. Саша Атанасова
2. Нели Ангелова
Силвия Митова - помощник-възпитател


Втора „А” група „СЛЪНЧО”
Учители:
1. Ваня Траянова
2. Анета Германова
Станислава Станчева - помощник-възпитател


Втора „Б” група „КАЛИНКА”
Учители:
1. Силвия Димитрова
2. Силвия Стоянова
Петранка Гицова - помощник-възпитател


ПГ III „А” група „СЛАВЕЙЧЕ”
Учители:
1. Емилия Атанасова
2. Розалия Георгиева
Мариета Славова - помощник-възпитател


ПГ III „Б” група „СИНЧЕЦ”
Учители:
1. Емилия Ангелова
2. Даринка Симова
Захарина Спасова - помощник-възпитател


ПГ IV „А” група „МАРГАРИТКА”
Учители:
1.Надежда Чолакова – старши учител
2. Росица Димитрова
Таня Спасова - помощник-възпитател


ПГ IV „Б” група „СМЕХОРАНИ”
Учители:
1. Албена Пелона
2. Теодора Попова
Теодора Костова - помощник-възпитател