Зайо Байо


В ясла – Б „Зайо Байо“ се обучават и възпитават деца от 1 до 3 годишна възраст.
Яслата разполага с много добра материална база и отлични условия за малките пакостници.
Тук децата получават начални умения в разнообразните дейности.
Екипа , който се грижи за децата е в следния състав:
М.с. Галина Христова
М.с. Цветанка Георгиева
Пом.възп. Албена Иванова
Пом.възп. Бойка Тенева
Служебен тел.0876 125 219