Калинка


В група „Калинка“ се отглеждат и възпитават 24 деца, от които 10 момичета и 14 момчета.
За да растат здрави и щастливи за тях се грижи следния екип:
Силвия Димитрова – учител/магистър педагог
Силвия Стоянова – учител
Петранка Гицова – помощник възпитател
Педагозите работят по Програмните системи „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“ на издателство Изкуства. Тези Програмни системи осигуряват необходимите педагогически условия и средства за пълноценното физическо, психическо, емоционално и социално развитие на децата, както и осигурява на всяко дете плавен преход към училище.