Учебна и материална база


Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина: 10 спални; 10 занимални; кабинет- чуждо езиково обучение; дворни площадки, съоръжения, здравен кабинет, самостоятелна кухня, методичен кабинет, обновен физкултурен и музикален салон. Обогатяваме и подновяваме материалната база на ДГ ежегодно с дидактични шкафове, интерактивни игри, компютърна и аудиовизуална техника.

,