Мечо Пух


      - Ще бъдем ли приятели завинаги? - попита Прасчо.
      - Дори и за по-дълго! - отговори Мечо Пух
Група Мечо Пух се състои от 28 деца, които се отглеждат и възпитават в 31'ДГ-Люлин от старши учител Сашка Атанасова, старши учител Нели Ангелова и помощник възпитател Силвия Митова. Програмата по която се обучават децата от група Мечо Пух е "Вики и Ники".
Ценностните качества, на които държим са честност, лоялност, толерантност и взаимопомощ.
Педагогически подходи - в групата използваме индивидуалният подход към всяко дете и игровата методика като похват на обучение и изграждане на образователни компетентности.
Телефон на групата : 0876 125 223