Новини

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ   В ДЕТСКА ГРАДИНА № 31”ЛЮЛИН”

ЩЕ  СЕ ПРОВЕДАТ  ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

  1. НА 27.09.2021Г/ПОНЕДЕЛНИК/  ОТ   17.15 Ч.

ЯСЛЕНИ ГРУПИ

  1. . НА 29.09.2021Г/СРЯДА/  ОТ   17.30 Ч.

2 ”А” СЛЪНЧО” ,    2”Б” КАЛИНКА”

3”А”СЛАВЕЙЧЕ” ,  3”Б” СИНЧЕЦ”

 

  1. НА 30.09.2021Г/СРЯДА/  ОТ   17.30 Ч.

1”А” МЕЧО ПУХ”,  1”Б” ДЕТЕЛИНА”

4”А” МАРГАРИТКА” ,  4”Б” СМЕХОРАНИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

 

аеробика и гимнастика

английски език

народни и модерни танци с корепетитор

подвижни игри с топка

приложни изкуства с глина

английски език заповед

заповед аеробика и гимнастика

заповед народни и модерни танси с корепетитор

заповед подвижни игри с топка

заповед приложни изкуства с глина

 

 

 

Уважаеми, родители!

Екипът на ДГ 31 Люлин Ви пожелава Весели празници.

Нека през Новата 2021 година бъдем здрави, съобразявайки се със всички мерки за сигурност, които трябва да спазваме.

Уведомяваме Ви, че Детската градина ще отвори врати за нашите малчугани на 04.01.2021г.

Децата ще бъдат приемани с декларация попълнена от родителя, че детето не е било контактно на лице заразено с Covid – 19.

Директор  Е.Стоилкова

 

Уважаеми, родители!

Бихме  искали да Ви уведомим, че от 04.01.2021г. Яслите ще бъдат в една сборна група.

Ще трябва да попълните информационно съгласие за това че сте съгласни децата Ви да посещават сборна група.

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

С РАДОСТ СПОДЕЛЯМЕ НОВИНАТА, ЧЕ ДГ № 31 „ЛЮЛИН”  ОТВАРЯ ВРАТИ НА 15 СЕПТЕМВРИ 2020. ОЧАКВАМЕ ВИ  В ОБНОВЕНАТА И СЛЪНЧЕВА ДЕТСКА  ГРАДИНА . ДА ПОСРЕЩНЕМ ЗАЕДНО С УСМИВКИ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ , КОИТО ПОМОГНАХА ДА СЕ ПРИБЕРЕМ У ДОМА

От екипа на ДГ 31

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ

-ДЕКЛАРАЦИЯТА


В А Ж Н О !  

Уважаеми родители,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:
При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, се изисква:
– При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да да попълнят декларация за споделена отговорност, която ще има на входа на ДГ 31 “Люлин“.

Желая ви здрава и спокойна учебна година!

От ръководството


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И РОДИНИ 

НА ДЕЦАТА, ЧАКАЩИ КЛАСИРАНЕ В  Д Г № 31 „ЛЮЛИН”

Поради обжалването на проведената обществена поръчка с предмет: „Доставка на мебели и оборудване за нуждите на ДГ № 31  невъзможността да бъде сключен договор с избрания изпълнител до приключване на съдебното производство пред Върховен административен съд, ДГ № 31 “люлин“ няма да може да осъществи прием за яслени и първи групи без наличието на необходимите за всяка група мебели и оборудване.

Предприели сме действия за набавянето на недостигащата ни мебелировка.

Очакваме скоро да Ви зарадваме.

От ръководството на ДГ 31


Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви ,че във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, ви уведомяваме за условия за заплащане по банков път на дължимите такси за присъствие в детска градина.
За ваше удобство и безопасност сроковете за заплащане са удължени до приключнане на извънредното положение.
За повече информация е необходимо да посетите сайтовете на съответната ДГ , която посещава вашето дете.
Там ще намерите указания за регистрация в ел.платформа за родители за справка.

Желаем на всички да бъдете здрави

 

Сайтове на ДГ:


Заповед за избор на доставчик  УП и УМ

Заповед

 

Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Обява

 

Резултати от проведен конкурс по документи за допълнителни образователни дейности:

Протокол

Заповед

 

 

 

ПОКАНА

Уважаеми родители,
каним Ви да присъствате на родителска среща за учебната 2017/18г.
която ще се проведе по групите в детското заведение както следва:

1-а гр.“Мечо Пух“ – 27.09.17г.(сряда) от 17.30ч.

1-б гр.“Детелина“- 27.09.17г.(сряда) от 17.30ч.

2-а гр.“Слънчо“- 27.09.17г.(сряда) от 17.30ч.

2-б гр.“Калинка“ – 27.09.17г.(сряда) от 17.30ч.

3-а гр.“Славейче“- 28.09.17г.(четвъртък) от 17.30ч.

3-б гр.“Синчец“- 28.09.17г.(четвъртък) от 17.30ч.

4-а гр.“Маргаритка“- 28.09.17г.(четвъртък)от 17.30ч.

4-б гр.“Смехорани“-28.09.17г.(четвъртък)от 17.30ч.

   ОЧАКВАМЕ ВИ!

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ, ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИЯ РЕМОНТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК

 

ГРУПА ДАТА
1. ПЪРВА „А” МАРГАРИТКА” 20.02.2019
2. ПЪРВА „Б” СМЕХОРАНИ” 25.02.2019
3. ВТОРА „А” МЕЧО ПУХ” 18.02.2019
4. ВТОРА”Б” ДЕТЕЛИНА” 19.02.2019
5. ТРЕТА”А” СЛЪНЧО” 21.02.2019
6. ТРЕТА”Б” КАЛИНКА” 26.02.2019
7. ЧЕТВЪРТА „А”СЛАВЕЙЧЕ” 28.02.2019
8. ЧЕТВЪРТА”Б” СИНЧЕЦ” 28.02.2019
9. ЯСЛЕНИ ГРУПИ
”А”ПОРТОКАЛЧЕ И „Б”ЗАЙО БАЙО”
27.02.2019

 

Начало на родителските срещи – 17.30 ч. в групите

Яслените групи от 17.30ч.- в салона на ДГ.

 

Директор:

/Е.Стоилкова/