Портокалче


В ясла - А "Портокалче" се обучават и възпитават деца от 1 до 3 годишна възраст.
Яслата разполага с много добра материална база и отлични условия за малките пакостници.
На своите малки посетители предлагаме среда, която е близка до семейната, но за разлика от отглеждането у дома тук се осъществява комуникация с връстници, която има важна роля за развитието и социализацията на всяко дете.
Яслата разполага с много добра материална база и условия. Екипа , който се грижи за децата е:
М.с.Елена Паскалева
М.с.Виолета Тодорова
Пом.възп. Татяна Стефанова
Пом.възп. Цецка Ангелова
Служебен телефон: 0876 125 218