СИНЧЕЦ


   „Нежни сме цветчета,
   със звънливи гласчета.
   Обичаме да пеем,
   весело си тук живеем.
Групата включва 29 деца от набор 2012г. Екипа, който се грижи за обучението и възпитанието им е:
учител – Емилия Атанасова
учител – Даринка Симова
пом. възпитател – Захаринка Спасова

В групата работим по Програмната система „Моливко“ на издателство Слово.