Славейче


В група „СЛАВЕЙЧЕ“ се обучават и възпитават, 28 щастливи и усмихнати деца. От които 14 момичета и 14 момчета.
Нашето мото е :

   „Не заради училището,
   а заради живота се учим.....“ / Сенека

Нашата мисия е: Да създаваме условия за най-пълното разкриване и реализиране на детския потенциал на ред със съхранението и реализирането на неговата индивидуалност.

За спокойствието на децата (родителите) и техният уют се грижи нашият сплотен екип:
учител – Емилия Атанасова
учител – Розалия Георгиева
пом. възпитател – Мариета Славова
Тел. на групата: 0876 124 112

Децата получават знания по следните образователни направления:
  1. Български език и литература
  2. Математика
  3. Околен свят
  4. Изобразително изкуство
  5. Музика
  6. Конструиране и технологии
  7. Физическа култура
В работата си използваме помагалата на Програмната система "Аз съм в детската градина" на издателство Изкуства. Групата се отличава със своята темпераментност, ярко изразена индивидуалност и изява на всяко дете.